Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

17 12.14.

Ekopak raspisao nagradni novinarski konkurs „Sistem Zelene tačke u BiH“

Sarajevo, 17.12.2014. – U organizaciji Ekopaka, prvog ovlaštenog operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH, danas je u Sarajevu održan briefing za medije u okviru kojeg je predstavljen i konkurs za novinarski doprinos informiranju javnosti i promociji značaja uspostave sistema Zelene tačke u BiH.

Na takmičenju mogu učestvovati svi zainteresovani novinari slanjem autorskih radova na temu „Uspostava Sistema Zelene tačke u BiH“, objavljenih u periodu od 20. decembra 2014. godine do 20. marta 2015. godine.

Neprofitna organizacija Ekopak, koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma ovlastilo da bude prvi operater sistema, čija je uloga uspostava transparentnog, efikasnog, održivog i dugoročnog sistema za reciklažu i ponovno iskorištenje ambalažnog otpada, ovo novinarsko takmičenje bazira na izazovima uspostavljanja sistema Zelene tačke u BiH, a sve u cilju i želji da afirmiše novinarsko izvještavanje koje se bavi temama iz ove oblasti. 

Autor najboljeg novinarskog rada bit će nagrađen studijskim putovanjem u evropsku zemlju članicu PRO EUROPE-a, u kojoj uspješno funkcioniše sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada.

Govornici skupa su bili: Mladen Rudež, pomoćnik ministrice Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Samra Jažić, Stručni saradnik za prodaju i komunikacije Ekopaka d.o.o, Senad Memić, direktor JKP Komus iz općine Gračanica koja je već uključena i uspješno sprovodi aktivnosti u sistemu „Zelene tačke“, te Halida Vuković, direktorica NVO Fondeko. _MG_4289-001.jpg
_MG_4146.JPG
_MG_4263.jpg
_MG_4142.jpg
_MG_4280.JPG
_MG_4154.JPG
_MG_4294.JPG
_MG_4193.JPG
_MG_4242.jpg
_MG_4077.JPG
_MG_4070.JPG

Arhiva