Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

19 12.14.

"Reciklaža nije gnjavaža" u Mostaru

19.12.2014. u tržnom centru Mepas je održana edukativna predstava za djecu "Reciklaža nije gnjavaža", koja se realizuje u saradnji sa BNP Zenica. Glavni lik u predstavi je dječija maskota "Tvrle ekolog" koji djeci objašnjava kako da pravilno postupaju sa ambalažnim otpadom.

Nakon predstave, upriličena je zabava i radionica za djecu s ciljem podsticanja kreativnih ideja o iskorištenju ambalažnog otpada. Djeca su izrađivala kreacije od ambalažnih materijala, a najkreativniji radovi su simbolično nagrađeni. Veliki odziv, interes i interakcija djece na predstavi i radionici uveliko su doprinijeli stvaranju pozitivne atmosfere o selektivnom razdvajanju ambalažnog otpada.

Ekopak uspješno sprovodi edukativno-promotivne aktivnosti namijenjene povećanju svijesti o pravilnom odlaganju i reciklaži ambalažnog otpada, prvenstveno kod najmlađih generacija po uzoru na pozitivna iskustva i prakse koje su se pokazale efikasnim u uspostavljanju sistema u ostalim zemljama članicama PRO EUROPE-a.

DSCN1109-001.JPG
DSCN1061-001.JPG
DSCN1023-001.JPG
DSCN1026-001.JPG
DSCN1106-001.JPG
DSCN1028-001.JPG
DSCN1030-001.JPG
DSCN1053-001.JPG
DSCN1063-001.JPG
DSCN1075-001.JPG
DSCN1086-001.JPG
DSCN1101-001.JPG

Arhiva