Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

22 01.15.

Trideset i jedan eko-otok u Bihaću

22.01.2015. su komunalnom preduzeću Komrad iz Bihaća uručeni kontejneri za uspostavu 31 eko otoka putem kojih će građani moći selektivno odlagati ambalažni otpad. Komrad će ambalažni otpad transportovati na svoje reciklažno dvorište, gdje će ga pripremati za reciklažu. Ovo je nastavak projekta "Uspostava i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čbrstog otpada u Bihaću", potisanog polovinom 2013. godine između Komrada i Ekopaka, čime je Bihać postao prva općina u Federaciji BiH koja je ušla u sistem Zelene tačke.

Uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, JKP Komrad je inicijalno nabavio plave kontejnere za selektivno odlaganje ambalažnog papira. Da bi se ti kontejneri stavili u funkciju i da bi se obezbjedilo prikupljanje i ostalih vrsta ambalažnog otpada (plastike, stakla, višeslojnih materijala, metala) Ekopak je ovim ugovorom izvršio nabavku 64 kontejnera, što omogućava uspostavu 31 eko-otoka sa po tri kontejnera.

Ekopak će uporedo sprovesti i promotivno-edukativne aktivnosti usmjerene ka povećanju svijesti građana o pravilnom odlaganju i reciklaži ambalažnog otpada.

Grad Bihać ovim projektom jača imidž modernog grada kojem je zaštita okoliša i upravljanje otpadom značajan segment. 

Ambalažne kompanije koje su na Ekopak prenijele svoje obaveze, i koje koriste znak Zelene tačke na ambalaži svojih proizvoda, šalju jasnu poruku da ispunjavaju zakonske obaveze i da direktno finansiraju uspostavu i razvoj dugoročnog, transparentnog, održivog i efikasnog sistema Zelene tačke u našoj zemlji. Do sada je Ekopak uspostavio saradnju sa općinama: Bihać, Gračanica, Orašje, Donji Vakuf, Kladanj, Ključ, Olovo, Breza, Vitez, Novi Travnik i Vogošća, a broj općina se svakodnevno povećava.

Neprofitna kompanija Ekopak poziva sve proizvođače, uvoznike, punioce, distributere, pakere da se uključe u Ekopak i da po najnižim održivim troškovima ispunjavaju svoje zakonske obaveze i da time finansijski učestvuju u razvoju sistema koji Ekopak gradi prema najboljim iskustvima i praksama ostalih zemalja članica PRO EUROPE-a.

 
_MG_2061 (Large).jpg
20150123_102716.jpg
20150123_102233.jpg
20150123_102031.jpg
20150123_102015.jpg
_MG_2046 (1) (Large).jpg
_MG_2027 (1).jpg
_MG_2047 (Large).jpg
_MG_2033 (Large).jpg
_MG_2047 (1) (Large).jpg
_MG_2045 (Large).jpg
_MG_2049 (Large).jpg
_MG_2073 (Large).jpg
_MG_2070 (Large).jpg

Arhiva