Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

22 04.15.

Posušje u Sistemu Zelene tačke - 6 eko otoka i setovi kanti za sve vrtiće i škole

Na Dan Planete Zemlje, 22.04.2015., u Općini Posušje održala se svečana primopredaja infrastrukture za uspostavu 6 eko otoka, te je dodijeljeno i 12 setova kanti za vrtiće i škole kako bi učenici mogli selektivno odlagati ambalažni otpad.  

Za postavljanje eko otoka su predviđene lokacije za koje je Općina Posušje dala saglasnost. Primopredaji su prisustvovati predstavnici Općine Posušje, te predstavnici kompanija Ladanušić Čistoća i Ekopak. 

Ovo je ujedno i prva faza uvođenja Općine Posušje u Ekopakov Sistem Zelene tačke. Ekopak- neprofitna kompanija, prvi ovlašteni operater sistema u BiH je do sada uspostavio saradnju sa općinama: Bihać, Gračanica, Orašje, Donji Vakuf, Kladanj, Ključ, Olovo, Breza, Vitez, Novi Travnik, Vogošća i Posušje, a broj općina koje se žele pridružiti Sistemu Zelene tačke se svakodnevno povećava.

Pozivamo sve proizvođače, uvoznike, punioce, distributere, pakere da se uključe u Ekopak i da po najnižim održivim troškovima ispunjavaju svoje zakonske obaveze i da time finansijski učestvuju u razvoju sistema koji Ekopak gradi prema najboljim iskustvima i praksama ostalih zemalja članica PRO EUROPE-a.

IMG_1906 (Large).JPG
IMG_1910 (Large).JPG
IMG_1895 (Large).JPG
IMG_1896 (Large).JPG

Arhiva