Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

14 05.15.

Upriličena dodjela certifikata "Zelena tačka"

Sarajevo, 14. maj 2015 - Ekopak je 14. maja u Hotelu Hercegovina na Ilidži, upriličio zvaničnu dodjelu certifikata „Zelena tačka“. Certifikati su uručeni direktorima i predstavnicima kompanija: Akova, Atlantic Grupa, dm, Dukat, Coca Cola, Fabrika duhana Sarajevo, Heidelberg Cementara Kakanj, Henkel, JUB, MakroVita, Orbico, Stock, Holdina te drugih kompanija koje su potpisivanjem ugovora sa Ekopakom stekle pravo korištenja znaka „Zelena tačka“ na ambalaži svojih proizvoda. 

Dodjelom certifikata, Ekopak želi izraziti zadovoljstvo i zahvalnost kompanijama koje su u Ekopaku prepoznale svog operatera sistema te mu ukazale povjerenje da u njihovo ime ispunjava obaveze za reciklažu koje proizilaze iz Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH. 

Predstavnici Ekopaka su i u prethodnom periodu posjetili sjedište kompanija Ledo, Ataco, Agrokor i Bossin kako bi im lično uručili certifikat „Zelena tačka“.

Certifikat „Zelena tačka“ je pokazatelj društvene odgovornosti kompanija koje brinu o zaštiti okoliša i ambalažnom otpadu nastalom nakon korištenja njihovih proizvoda, te preko Ekopaka finansijski doprinose uspostavi i razvoju efikasnog, transparentnog, održivog i dugoročnog  sistema prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u BiH. 

U narednom periodu, ovaj certifikat će biti uručen svim kompanijama (proizvođačima, uvoznicima i krajnjim snabdjevačima) koje su uključene u sistem Ekopaka i koje na tržište plasiraju proizvode označene znakom „Zelene tačke“, te na taj način omogućavaju i svim potrošačima da kupovinom proizvoda s ovim znakom daju svoj doprinos zaštiti okoliša.

„Zelena tačka“ je međunarodno zaštićeni znak Pro Europe-a, krovne organizacije evropskih operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Znak „Zelene tačke“ je najrasprostranjeniji i najviše korišteni zaštićeni znak na svijetu, zaštićen u više od 170 zemalja. Oko 460 milijardi jedinica ambalaže se godišnje označi ‘Zelenom tačkom’, a više od 170,000 kompanija označava ambalažu proizvoda ovim znakom. 300 miliona građana u EU ima pristup razdvojenom sakupljanju ambalažnog otpada koji se finansira od operatera članova PRO EUROPE-a.

 

 
Naslovna.jpg
IMG_3974 (Large).JPG
IMG_3957 (Large).JPG
IMG_3977 (Large).JPG
IMG_3960 (Large).JPG
IMG_3967 (Large).JPG
IMG_3959 (Large).JPG
IMG_3955 (Large).JPG
IMG_3945 (Large).JPG
IMG_3951 (Large).JPG
IMG_3952 (Large).JPG
IMG_3953 (Large).JPG
IMG_3954 (Large).JPG
IMG_3971 (Large).JPG
IMG_3972 (Large).JPG
IMG_3949 (Large).JPG
IMG_3947 (Large).JPG
IMG_3968 (Large).JPG
IMG_3963 (Large).JPG
IMG_3965 (Large).JPG

Arhiva