Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

01 12.15.

Uskoro u Kantonu Sarajevo Zelene tačke - podzemni eko otoci za odvojeno odlaganje i reciklažu ambalažnog otpada

Kanton Sarajevo, 01.12.2015.g – U zgradi Vlade Kantona Sarajeva danas je održano svečano potpisivanje ugovora povodom realizacije pilot projekta “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo”. Projekat će se realizovati saradnjom Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP "Rad" Sarajevo i prvog ovlaštenog operatera sistema Ekopaka, na inicijativu premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, ministra komunalne privrede i infrastrukture Senada Hasanspahića i zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Elvedina Okerića.

U prvoj fazi projekta planirana je izgradnja i postavljanje 5 podzemnih eko otoka, tj. setova od po 4 podzemna kontejnera za papir, plastiku, staklo i opšti otpad, kako bi se građanima Kantona Sarajevo omogućilo odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. Današnjim potpisivanjem ugovora Ekopak se obavezao da će izvršiti nabavku ovih kontejnera, a KJKP “Rad” Sarajevo na njihovu ugradnju i redovno pražnjenje, dok će sva tri partnera zajednički raditi na promovisanju projekta i dizanju svijesti građana o značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada, tj. o uvođenju novog pristupa postupanja sa otpadom, kakav se u svim zemljama EU-a, ali i regije razvija zadnjih 20 godina.

Projektom je takođe planirano da Kanton Sarajevo u narednim fazama dobije 50 eko otoka, te dva specijalna vozila za njihovo pražnjenje.

Potpisu ugovora su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Senad Hasanspahić, direktor KJKP “Rad” Selim Babić i direktor Ekopaka Amela Hrbat.

"Ovim mi rješavamo nekoliko problema, prvi primarni je adekvatno odlaganje otpada u samom centru grada, drugi je što se na kese u kojima se odlaže otpad okuplja veliki broj pasa lutalica i treći je uređenje i vođenje računa o ovoj izuzetno značajnoj oblasti života", istakao je premijer Konaković i iskazao očekivanja da će se u narednom periodu na našim ulicama naći veliki broj ovakvih kontejnera za selektivno odlaganje otpada, odnosno "Zelenih tačaka", kako se simbilično nazivaju.
 
"Ovim ugovorom planirana je nabavka 20 podzemnih kontejnera za uspostavu pet eko-otoka na području općina Novi Grad i Centar, i to pet žutih za plastiku, metal i višeslojne materijale, pet plavih za papir, pet zelenih za staklo i pet crnih za miješani komunalni otpad", pojasnio je ministar Hasanspahić nakon potpisivanja i najavio uključivanje i svih ostalih općina sa područja KS u njegovu kasniju realizaciju.
 
"Rad će finansirati građevinske radove s ciljem uređenja lokacija za postavljanje eko-otoka, te obezbijediti redovno pražnjene setova kontejnera, dok će preduzeće 'Ekopak' izdvojiti 50.000 KM za nabavku podzemnih kontejnera", objasnio je Babić.
 
"Nakon 14 općina širom Federacije BiH u kojima Ekopak uspješno razvija transparentni, dugoročni i efikasni Sistemu Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada, prema najboljim evropskim iskustvima, izuzetno je zadovoljstvo i uspjeh da se sa ovim aktivnostima kreće i u Kantonu Sarajevo. Zato upućujemo zahvalnost premijeru Konakoviću, ministru Hasanspahiću i poslaniku u Skupštini KS-a gosp. Okeriću, koji su prije svega, prepoznali značaj razvoja segmenta zaštite okoliša, a u okviru toga i upravljanja otpadom i da nastoje da Kanton Sarajevo ustroje kao savremenu sredinu, ugodnu za življenje, i da su upravo u Ekopaku prepoznali partnera sa kojim će te aktivnosti uspješno realizovati.”, izjavila je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.


 
 
DSC_0037.JPG
DSC_0050.JPG
DSC_0058.JPG
DSC_0063.JPG

Arhiva