Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

16 12.15.

Općina Foča - Ustikolina u Federaciji BiH pridružuje se Sistemu Zelene tačke

Općina Foča - Ustikolina u FBiH, 16.12.2015. - Danas je u 13:00h potpisan ugovor o pridruživanju ove općine u Sistem Zelene tačke. Potpisu ugovora su prisustvovali načelnik općine Foča u FBiH – Ustikolina Zijad Kunovac i V.D. direktor JKP „Ušće“ Ustikolina Admir Borović, te pomoćnik direktora za saradnju s lokalnom zajednicom Ekopaka Hasan Ahmetspahić.

Ugovorom su se partneri obavezali da će se izvršiti nabavka 12 kontejnera za uspostavu 4 eko-otoka, te će se izvršiti uređenje površina na lokacijama na kojima će biti postavljeni eko-otoci. Općina Foča - Ustikolina u Federaciji BiH je 16-ta općina u kojoj Ekopak gradi efikasan, dugoročan, održiv i transparentan Sistem Zelene tačke po uzoru na vodeća iskustva i prakse u ostalim evropskim zemljama članicama PRO EUROPE-a.

IMG_0121 (Large).JPG
IMG_0120 (Large).JPG
IMG_0122 (Large).JPG

Arhiva