Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

12 05.17.

Mladi ekolozi iz O.Š. "Porodice ef. Ramić" iz Semizovca posjetili reciklažno dvorište kompanije Aida Commerce

U okviru edukativnih projekata usmjerenih na dizanje svijesti najmlađe populacije u našoj zemlji, Ekopak i Aida Commerce su organizovali posjetu ekološke sekcije Osnovne škole "Porodice ef. Ramić" iz Semizovca, reciklažnom dvorištu Aida Commerce-a.

Mladi su imali priliku da se upoznaju sa procesom koji se dešava nakon što se preuzme ambalažni otpad iz eko-otoka postavljenih u Općini Vogošća i transportuje u reciklažno dvorište ove kompanije, kako bi se pripremio za postupak reciklaže.

Učenici su prethodno prikupili i predali Aida Commercu određenu količinu ambalažnog otpada, a Ekopak ih je nagradio ukrasnim biljkama koje će uskoro krasiti dvorište Osnovne škole "Porodice ef. Ramić" u Semizovcu.

Ekopak nastavlja raditi na ovakvim projektima koji su ključni u razvoju sistema sortiranja i reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji.

1.JPG
8.JPG
7.JPG
6.JPG
5.JPG
3.JPG
2.JPG
4.JPG

Arhiva