Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

25 05.17.

U Općini Kakanj pušteno u rad reciklažno dvorište

Danas je u kabinetu općinskog načelnika Općine Kakanj održan sastanak kojem su prisustvovali načelnik Općine Nermin Mandra, šef Službe za privredu, urbanizam i eko zaštitu Mirza Fazlić, direktor JP-a Vodokom Kakanj Sead Imamović i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Tema sastanka je bila sagledavanje dosadašnjih rezultata ove općine u segmentu upravljanja otpadom. Konstatovano je da Općina Kakanj ima izvrsne rezultate kad je riječ o zbrinjavanju komunalnog otpada i pokrivenosti Općine ovom uslugom. Također su razmatrani modaliteti daljnjeg unapređenja u segmentu iskorištenja i reciklaže otpada, te doprinosu Ekopaka u tom smislu, obzirom da je između Ekopaka, Općine Kakanj i JP-a Vodokom već uspostavljena saradnja.

Nakon sastanka je na deponiji Bare simboličnim presovanjem prve bale plastičnog ambalažnog otpada pušteno u rad reciklažno dvorište na kojem će se sav iskoristivi komunalni otpad pripremati za reciklažu i transport u reciklažne centre.

IMG_1384.JPG
IMG_1388.JPG
IMG_2516.JPG
IMG_2525.JPG
IMG_1383.JPG

Arhiva