Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

29 01.19.

Promocijom u Tuzli zaokružena kampanja „Zelena tačka“ u BiH

U cilju edukacije naših sugrađana, Ekopak je početkom decembra prošle godine pokrenuo promotivnu kampanju međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka“, a promocije koje su organizovane se u saradnji sa parterima, društveno odgovornim kompanijama Fis, R-Time, BBI centar, Mepas Mall i Ovnak, održane su  u trgovačkim centrima širom BiH. 

Tako je promocijom u  Tuzli,  u CM objektu Slatina, koja je održana subotu, 26. januara, 2019. godine, zaokružena ova kampanja, čiji je cilj bio ukazati na značaj kupovine proizvoda koji na ambalaži imaju oznaku „Zelena tačka“. Tokom kampanje kupci su iskazali interes za kupovinom ovih proizvoda čime su direktno dali podršku društveno odgovornim kompanijama kojese nalaze u sistemu recikliranja ambalažnog otpada i zaštite okoliša.

Svaki kupac proizvod koji je bio kupljen u objektu, a na sebi imao znak „Zelena tačka“, od Ekopaka je dobijao simboličan poklon.

Tom prilikom potrošači su se mogli upoznati sa mnogim važnim informacijama o „Zelenoj tački“ poput podatka da je „Zelena tačka“ danas najrasprostranjeniji i najviše korišteni međunarodno zaštićeni znak na svijetu, zaštićen u više od 170 zemalja, te da više od 170.000 kompanija koristi ovaj znak na ambalaži svojih proizvoda. Zatim podatak da se preko 460 milijardi jedinica ambalaže godišnje označi ovim znakom, te da oko 300 miliona građana ima pristup sistemu odvojenog odlaganja ambalažnog otpada, koji se finansira od strane članica PRO EUROPE-a, tj. kompanijakakva je i Ekopak.

Treba napomenuti da je Ekopak stupanjem u članstvo PRO EUROPE i upisom licence ekskluzivnog davaoca prava na korištenje Zelene tačke u Bosni i Hercegovini, osim ove privilegije dobio i obavezu da zakonski uredi korištenje „Zelene tačke“ na našem tržištu.

zelena tacka 3.JPG
zelena tacka 5.JPG
zelena tacka 8.JPG

Arhiva