Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

02 09.21.

Uručen certifikat Zelena tačka 2020. kompaniji Ledo iz Čitluka

Izrazito nam je zadovoljstvo što sve veći broj kompanija prepoznaje značaj obilježavanja ambalaže svojih proizvoda međunarodno zaštićenim znakom Zelena tačka i što nam se sve više kompanija javlja sa zahtjevom da im se dodijeli pravo korištenja znaka na tržištu Bosne i Hercegovine.

Kompanija Ledo dugi niz godina koristi Zelenu tačku na ambalaži svojih proizvoda, čime potrošačima jasno komunicira da finansijski podržava sistem reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji, što je svrstava u red društveno odgovornih kompanija kojima je briga za zajednicu u kojoj rade značajan segment poslovanja.
Zato smo sa posebnim zadovoljstvom kompaniji Ledo dodijelili certifikat Zelene tačke za 2020. godinu. Certifikat je primio direktor ove kompanije, gosp. Pero Radman.


Ekopak kao ekskluzivni davatelj prava na korištenje međunarodno zaštićenog znaka Zelena tačka u našoj zemlji, dodijelio je certifikate Zelena tačka za 2020. godinu kompanijama koje su potvrdile svoje opredjeljenje u razvoju sistema reciklaže i općenito u zaštiti okoliša u BIH.

Arhiva