Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

30 12.22.

Promocijom i druženjem u Sarajevu, Mercator završili smo putovanje Zelene tačke po gradovima za 2022!

Kupci su imali priliku saznati zašto je važno kupovati proizvode sa znakom Zelena tačka, sistemu reciklaže u našoj zemlji i kako reciklirati pravilno ambalažni otpad tokom naše posljednje promocije u Sarajevu- Mercator, Ložionička 16.

 

Zahvaljujemo se svima koji su pratili i učestvovali u Ekopak aktivnostima u 2022. U narednoj godini planiramo nove edukacije sa djecom i mladima, ali i brojne projekte sa našim partnerima i saradnicima, institucijama, općinama, komunalnim preduzećima i kompanijama.
Pametnom kupovinom podržavamo društveno odgovorene kompanije koje financijski učestvuju u razvoju i funkcionisanju sistema reciklaže. Budite i vi dijelom ove pozitivne priče u godini pred nama...

1.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg

Arhiva