Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

04 03.23.

Zelena tačka na dječijem festivalu “Kids Kinđurijada”

Danas smo u Domu mladih u Sarajevu u okviru festivala Kids Kinđurijada najmlađe upoznavali sa znakom Zelena tačka i o tome zašto trebaju kupovati proizvode koji imaju ovaj znak.

Djeca su bila radoznala i kreativna, pa su od ambalaže naših klijenata koji koriste Zelenu tačku pravila "kinđur", tj kostime i maske i tako naučili da se ambalaža može koristiti i u druge svrhe, osim one prvobitno namjenjene - za pakovanje proizvoda.

334578880_1580723005783825_1143859809565721329_n.jpg
329921061_209848358383748_8330976016447921150_n.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg

Arhiva