Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

05 11.14.

U Općini Velika Kladuša održan sastanak s ciljem uspostave sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada

Općina Velika Kladuša izrazila interes da se uključi u sistem Ekopaka.

Načelnik Općine Velika Kladuša Edin Behrić, direktor JKUP-a ''Komunalije'' iz Velike Kladuše Almir Pajazetović i direktorica Ekopaka Amela Hrbat su održali sastanak na kojem su usaglasili detalje saradnje, a koji će rezultirati potpisivanjem ugovora o saradnji.

Po potpisu ugovora Ekopak će u saradnji sa JKP-em ''Komunalije'' raditi na uspostavi i unaprijeđenju projekta, kako bi se i u Velikoj Kladuši uspostavio održiv sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada.

VK2.jpg
VK5.jpg
VK3.jpg

Arhiva