Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Kontakti

EKOPAK d.o.o. 

 

 

Adresa Zmaja od Bosne 7-7a, Objekat O3/6
Importanne centar
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon 033 921 934
Fax 033 921 935
Email info@ekopak.ba
Web www.ekopak.ba