Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

15 12.14.

Dvije općine u istom danu ulaze u Ekopakov Sistem Zelene tačke: Općina Vitez i Općina Novi Travnik

U ponedeljak, 15. decembra 2014.g. potpisan je ugovor o uspostavi sistema za primarnu selekciju ambalažnog otpada u Općini Vitez, a kojim je finansirana kupovina infrastrukture za uspostavu 10 eko-otoka te nabavka vozila za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada. Ugovor su potpisali načelnik Općine Vitez Advan Akeljić, direktor JKP Vitkom d.o.o. Igor Miličević i direktorica Ekopaka Amela Hrbat

Istog dana, potpisan je ugovor o uspostavi Sistema Zelene tačke i u Općini Novi Travnik. Ekopak će u Općini Novi Travnik finansirati kupovinu vozila za selektivno prikupljanje ambalažnog otpada te kupovinu kontejnera i kanti koje će biti postavljene ispred škola. Ugovor su potpisali tajnik Općine Novi Travnik Jasmin Hodžić, direktor JKP Vilenica Čistoća Dario Zorić, te direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Ekopak će također sprovesti edukativno-promotivne aktivnosti kako bi građani, kada se uruči infrastruktura, bili informisani i spremni da pravilno odlažu ambalažni otpad.

Potpisom današnjih ugovora, Ekopak – prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH, je uložio znatna finansijska sredstva i započeo proces uspostave efikasnog, transparentnog, dugoročnog i održivog Sistema Zelene tačke u 10 Općina: Bihać, Gračanica, Orašje, Donji Vakuf, Kladanj, Ključ, Olovo, Breza, Vitez i Novi Travnik, a planirano je da se postepeno obuhvate sve općine.

 
Desktop3.jpg
vitez.jpg
novi travnik.jpg
PC150009.jpg
PC150008.jpg
PC150002.jpg

Arhiva