Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

10 12.15.

Općini Kiseljak isporučeni dodatni setovi kontejnera

Kiseljak, 10.12.2015. - Nakon što je u prvoj fazi realizacije projekta Ekopak isporučio 15 kontejnera i organizovao edukativni projekat – predstavu „Reciklaža nije gnjavaža“ u osnovnim školama u Kiseljaku, danas je izvršena primopredaja 36 kontejnera za uspostavu dodatnih eko otoka.

 

Općina Kiseljak sada ima 17 eko-otoka tj. lokacija sa po tri kontejnera u koje građani mogu odvojeno odložiti ambalažni otpad po vrstama materijala. JP „Vodovod i kanalizacija“ Kiseljak redovno servisira kontejnere a prikupljeni ambalažni otpad priprema za transport na reciklažu. Ekopak poziva sve društveno odgovorne kompanije da svoje zakonske obaveze za reciklažu ambalažnog otpada prenesu na Ekopak, u skladu sa Pravilnikom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u FBiH (Sl.N. FBiH br. 88/11 i Sl.N. FBiH br.28/13), i omoguće razvoj Sistema Zelene tačke i u ostalim općinama u Federaciji.

Arhiva