Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

26 12.17.

U Općini Travnik danas potpisan sporazum o sufinansiranju projekta „Ne OKOLIŠaj ubaci za PETicu“

Ugovor su potpisali načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Predmet ugovora je sufinansiranje  promotivnih aktivnosti u okviru Projekta „Ne OKOLIŠaj ubaci za PETicu“ koji provode Općina Travnik, Ekološki fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik i Eko industrijski otpad ZIZI Travnik, u saradnji sa svim osnovnim školama ove Općine.

Cilj projekta je edukacija učenika osnovnih škola o značaju reciklaže otpada kroz prikupljanje PET ambalaže. U narednim fazama projekat će obuhvatati  i prikupljanje ostalih vrsta reciklabilnih materijala, uspostavu eko-otoka, te provođenje javne kampanje.

Općina Travnik i Ekopak će obezbjediti inicijalna sredstva za pokretanje Projekta. Internacionalni univerzitet  Travnik će u saradnji sa Ekopakom organizovati edukacije za učenike, dok će Eko industrijski otpad ZIZI postaviti posude za sakupljanje iskoristivih materijala u krugu svake škole, te vršiti redovno preuzimanje i odvoz sakupljenih iskoristivih materijala.

IMG-7023a7d9da14120a6f94a63ecc130b22-V.jpg
IMG-a0304b0d3c5bd9d7ec9de049da51d1ab-V.jpg

Arhiva