Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

26 07.21.

Promocija Zelene tačke u Mercatoru

U subotu, 24.07.2021. godine održali smo još jednu promociju Zelene tačke u Mercatoru u Sarajevu, u ulici Ložionička 16.

Podijelili smo poklone svim kupcima koji su kupili tri proizvoda s oznakom Zelena tačka te razgovarali s njima o važnosti i značenju ovog znaka, koji komunicira društvenu odgovornost kompanija koje ga koriste u segmentu reciklaže ambalažnog otpada i zaštite okoliša općenito.

I ovoga puta s nama su bili naši partneri koji su podržali ovaj projekat: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Ledo, Colgate, Palmolive, Nova Vita i Ajax.

viber_image_2021-07-24_09-41-05-653.jpg
viber_image_2021-07-24_09-41-11-074.jpg
viber_image_2021-07-24_09-41-24-290.jpg
viber_image_2021-07-24_09-45-42-419.jpg
viber_image_2021-07-24_13-01-12-180.jpg
viber_image_2021-07-24_09-41-25-412.jpg
viber_image_2021-07-24_09-41-25-530.jpg
viber_image_2021-07-24_09-45-42-301.jpg
viber_image_2021-07-24_09-49-42-286.jpg
viber_image_2021-07-24_09-49-42-394.jpg
viber_image_2021-07-24_09-49-42-625.jpg
viber_image_2021-07-24_09-51-17-493.jpg
viber_image_2021-07-24_09-56-15-213.jpg
viber_image_2021-07-24_10-15-36-073.jpg
viber_image_2021-07-24_10-22-05-077.jpg
viber_image_2021-07-24_11-13-59-251.jpg
viber_image_2021-07-24_11-13-59-304.jpg

Arhiva