Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

06 09.21.

Uručen certifikat Zelena tačka 2020. kompaniji Sika BH d.o.o.

Kompanija Sika BH d.o.o. dugi niz godina koristi Zelenu tačku na ambalaži svojih proizvoda, čime potrošačima jasno komunicira da finansijski podržava sistem reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji, što je svrstava u red društveno odgovornih kompanija kojima je briga za zajednicu u kojoj rade značajan segment poslovanja.

Sve veći broj kompanija prepoznaje značaj obilježavanja ambalaže svojih proizvoda međunarodno zaštićenim znakom Zelena tačka. Ekopak kao ekskluzivni davatelj prava na korištenje međunarodno zaštićenog znaka Zelena tačka u BiH, dodijelio je certifikate Zelena tačka za 2020. godinu kompanijama koje su potvrdile svoje opredjeljenje u razvoju sistema reciklaže i općenito u zaštiti okoliša u BIH.

Sa posebnim zadovoljstvom smo kompaniji Sika BH d.o.o.  dodijelili certifikat Zelene tačke za 2020. godinu. Certifikat je primio generalni direktor ove kompanije, gosp Suad Sinančević. Ova kompanija ima izuzetnu reputaciju u sektorima građevine, građevinskog materijala, DIY centara, te stručnom zajednicom koja okuplja arhitekte, dizajnere, inžinjere, građevinske firme, te proizvođače plovila, vozila, stakla, sendvič panela i dr.

Arhiva