Naša odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka “Zelena tačka” kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

Sistem Zelene tačke u BiH

09 03.22.

Promocije “Zelene tačke” obradovale mnoge kupce širom BiH

Odgovornost pojedinca prema okolišu iskazuje se primarno kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo. Zato je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom "Zelena tačka".

Na promocijama “Zelene tačke” koje su organizovane širom Bosne i Hercegovine, građani su imali priliku saznati šta je to “Zelena tačka” i zašto kupci trebaju obratiti pažnju da li se na ambalaži proizvoda nalazi ovaj znak. Organizator promocija je ekskluzivni davatelj prava na korištenje ovog međunarodnog znaka u našoj državi – Ekopak.

Tako je Ekopak u prodavnicama Konzuma, u Mostaru, Čitluku, Zenici, Banja Luci i Sarajevu, omogućio niz promocija na kojima su se kupci mogli educirati o važnosti i značenju ovog znaka, koji komunicira društvenu odgovornost kompanija koje ga koriste u segmentu reciklaže ambalažnog otpada i zaštite okoliša općenito.
Za kupce je organizovana i dodjela poklona od strane kompanija koje ambalažu svojih proizvoda označavaju “Zelenom tačkom”: Orbico, Molson Coors, Mepas i Bernina.

“Ekopak je od 2013. godine član ugledne krovne organizacije PRO Europe čije je sjedište u Briselu. Pro Europe je vlasnik Zelene tačke koja je najviše korišteni međunarodno zaštićeni znak u svijetu i koji je zaštićen u više od 170 zemalja. Kao članici Pro Europe Ekopaku je pripala čast da bude ekskluzivni davatelj prava za korištenje “Zelene tačke” naše zemlje. Jedna od naših obaveza je i informiranje i educiranje javnosti o važnosti ovog znaka za sve potrošače”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat i dodala da su reakcije kupaca uvijek veoma pozitivne i da se javnost sve više zanima za proces reciklaže u BiH.


“Ekopak u svojim godišnjim biznis planovima redovno planira promocije Zelene tačke, međutim zbog pandemije smo bili ograničeni u provođenju masovnih promocija, te smo sada veoma radosni biti ponovo u prilici da se sa potrošačima širom BiH družimo i međusobno razmjenjujemo informacije i znanja”, kazala je Amela Hrbat.

Podsjećamo, vlasnik znaka “Zelena tačka” je njemačka firma Duales System Deutschland AG. (D.S.D.), koja je krovnoj evropskoj organizaciji Pro Europe sa sjedištem u Briselu, prepustila upravljanje i koordinaciju upotrebe ovog znaka izvan tržišta Njemačke. Pro Europe daje prava za korištenje znaka “Zelena tačka” svojim članovima širom svijeta, a od 2013. godine Ekopak je član Pro Europe-a i ekskluzivni davatelj prava za korištenje “Zelene tačke” na tržištu Bosne i Hercegovine.

O značaju ''Zelene tačke'' govore slijedeće činjenice:
•    ''Zelena tačka'' je najviše korišteni međunarodno zaštićeni znak u svijetu, zaštićen u više od 170 zemalja.
•    Više od 170.000 kompanija označava svoje proizvode znakom ''Zelena tačke''.
•    Oko 460 milijardi komada ambalaže se godišnje označi znakom ''Zelene tačke''.
•    Više od 300 miliona građana ima pristup odvojenom odlaganju ambalažnog otpada koji se finansira od strane članica PRO EUROPE-a, kao što je Ekopak.


 

275385655_5052381074820015_1979637021752448240_n.jpg
275300240_5052380814820041_5334360327746582733_n.jpg
275255988_5052380811486708_4244330616270927727_n.jpg
275226616_5052380818153374_6317695819474917451_n.jpg
275146422_5052380968153359_334433001445384330_n.jpg

Arhiva